Εισαγωγή

Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η πολιτική μας εξηγεί πως θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Η συναίνεση σας στη χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο μας επιτρέπει την χρήση cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεγούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν:

 • Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP σας, η γεωγραφική σας τοποθεσία ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή σας και το λειτουργικό σας σύστημα.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του ιστοτόπου περιλαμβάνοντας την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, της προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο
 • Πληροφορίες όπως η διεύθυνση email σας, την οποία εισάγετε κατά την εγγραφή στον ιστότοπο.
 • Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη χρήση υπηρεσιών στον ιστότοπο μας.
 • Πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση του ιστότοπου , όπως πότε, πόσο συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες το χρησιμοποιείτε.
 • Πληροφορίες σχετικές με τις αγορές σας, τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τις συναλλαγές που κάνετε στον ιστότοπο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον τηλεφωνικά σας αριθμό, τη διεύθυνση του email σας και της πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας.
 • Πληροφορίες που κοινοποιείτε στον ιστότοπο με την πρόθεση της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη σας τις πληροφορίες προφίλ σας και το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών σας.
 • Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω email ή μέσω του ιστοτόπου, περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα (metadata).
  Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας στέλνετε.
  Προτού αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπικές πληροφορίες κάποιου τρίτου ατόμου, θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:

 • διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης μας
 • προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για εσάς
 • ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών σας στον ιστότοπο μας
 • αποστολή των αγαθών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας
 • παροχή υπηρεσιών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας
 • αποστολή κινήσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής σε εσάς, καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς
 • αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών
 • αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας
 • αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email αν το έχετε ζητήσει (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε το ενημερωτικό δελτίο)
 • αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών, σχετικών με την επιχείρηση σας ή τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων τρίτων μερών οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω κοινοποιήσεων ή, αν έχετε συμφωνήσει σε αυτό, μέσω by email ή παρόμοιας τεχνολογίας (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε διαφημιστικές επικοινωνίες)
 • παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών μας σε τρίτα μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές τις πληροφορίες)
 • διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι ή σχετίζονται με τον ιστότοπο σας
 • διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης
 • επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής του ιστοτόπου μας (περιλαμβάνοντας και τη επιτήρηση προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων μας) και άλλες χρήσεις.

Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, θα δημοσιεύσουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε συμφωνία με την αδειοδότηση σας.

Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη δημοσίευση των πληροφοριών σας στον ιστότοπο μας και μπορούν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας τον έλεγχο απορρήτου στον ιστότοπο.

Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση σας σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές μας πληροφορίες:

 • στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου)
  στον αγοραστή (ή πιθανού αγοραστή) οποιασδήποτε υπηρεσίας της επιχείρησης την οποία προσφέρουμε (ή σκεφτόμαστε να πουλήσουμε) καισε οποιονδήποτε βάσιμα πιστεύουμε ότι μπορεί να ανήκει στην δικαστική η οποιοδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση που θεωρούμε ότι η αντίστοιχη αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών.
  Επίσης όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη.

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να αποθηκευτούν να επεξεργαστούν και να μετακινηθούν μεταξύ οποιωνδήποτε χωρών στις οποίες λειτουργούμε έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορούν να μεταφερθούν στις ακόλουθες χώρες που δεν διαθέτουν αντίστοιχη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτή που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή: οι ΗΠΑ, η Ρωσία η Ιαπωνία η Κίνα και η Ινδία.

Οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπο μας  ή υποβάλλετε προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, δύνανται είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή τη λανθασμένη χρήση τέτοιων πληροφοριών από τρίτους.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό.

Παρά τις υπόλοιπες διατάξεις που προβλέπονται, θα διατηρήσουμε έγγραφα (μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικά έγγραφα) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο.

Αν θεωρούμε ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σε ισχύ και με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου)

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Θα λάβουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση η την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Θα αποθηκεύσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό- και τείχος προστασίας) διακομιστές.

Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Τροποποιήσεις

Μπορεί να ενημερώνουμε την πολιτικής μας κατά καιρούς δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στον ιστότοπο μας κατά καιρούς. Θα πρέπει περιστασιακά να ελέγχετε τη σελίδα ώστε να σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μας. Μπορεί να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας μέσω email ή μέσω ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπο μας.

Τα δικαιώματα σας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε, οποιαδήποτε πληροφορία σας διατηρούμε. Η παροχή τέτοιων πληροφοριών υπόκειται στα παρακάτω:

την παροχή επαρκών στοιχείων ταυτοποίησης σας, για αυτό το σκοπό, συνήθως δεχόμαστε θεωρημένη φωτοτυπία διαβατηρίου από συμβολαιογράφο και μία φωτοτυπία λογαριασμού υπηρεσίας κοινής ωφέλειας που εμφανίζει την τρέχουσα διεύθυνση σας}).
Μπορούμε να παρακρατήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, για την επιτρεπόμενη από το νόμο περίοδο.
Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διαφημιστικούς σκοπούς.
Στην πράξη, συνήθως είτε θα αποδέχεστε ρητά εκ των προτέρων την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για διαφημιστικούς σκοπούς, είτε θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εξαιρέσετε τις πληροφορίες σας από τη χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς.

Τρίτοι ιστότοποι

Ο ιστότοπος μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε, και πληροφορίες από, τρίτους ιστότοπους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας και της πρακτικές τρίτων μερών.

Ενημέρωση πληροφοριών

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς χρειάζονται ενημέρωση ή διόρθωση.

Cookies

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “σύνδεσης”: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη, ένα cookie σύνδεσης, από την άλλη, θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη αλλά τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies Χρησιμοποιούμε μόνο cookies σύνδεσης.

Τα ονόματα των cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο μας και ο σκοπός χρήσης τους ορίζεται παρακάτω:

χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο μας Google Analytics και Google Ads για να αναγνωρίζουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, να εντοπίσουμε τους χρήστες κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο, να επιτρέψουμε τη χρήση καλαθιού αγορών στον ιστότοπο, να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου, να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου, να διαχειριστούμε τον ιστότοπο, να προστατευτείτε από απάτη και να βελτιώσετε την προστασία του ιστοτόπου, να προσωποποιήσουμε τον ιστότοπο για κάθε χρήστη, να στοχεύσουμε διαφημίσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν συγκεκριμένους χρήστες,

Οι περισσότεροι περιηγητές σας επιτρέπουν να μη δεχτείτε cookies—για παράδειγμα:

στον Internet Explorer (version 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις για cookie που βρίσκονται πατώντας “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και “Για Προχωρημένους”
στο Firefox (version 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” “Απόρρητο,” επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό” από το μενού και αφαιρώντας την επιλογή “Αποδοχή cookies από ιστοτόπους”; και
στο Chrome (version 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies αν μπείτε στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων”, και “Ρυθμίσεις περιεχομένου” και επιλέγοντας “Αποκλεισμός ιστοτόπων από δεδομένα” κάτω από την επικεφαλίδα “Cookies”.
Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων. Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου σας.

Μπορείτε να διαγράψετε cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας—για παράδειγμα:

στον Internet Explorer (version 10), θα πρέπει να διαγράψετε χειροκίνητα τα αρχεία των cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες στο http://support.microsoft.com/kb/278835 );
στο Firefox (version 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” και “Απόρρητο”, μετά επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό”, πατώντας “Προβολή Cookies,” και “Αφαίρεση Όλων των Cookies” και
στο Chrome (version 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος”, και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων” και “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” και κατόπιν επιλέγοντας “Διαγραφή cookies και άλλων δεδομένων ιστοτόπου” προτού πατήσετε “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης”.
Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων.

 1. Stefanatou P., Karatosidi C.S., Kattoulas E., Stefanis N., Smyrnis N. (2016). The relationship between premorbid adjustment and cognitive dysfunction in schizophrenia. European Psychiatry 33S,
 2. Stefanatou P., Karatosidi C.S., Tsompanaki E., Kattoulas E., Stefanis N., Smyrnis N. (2018). Premorbid adjustment predictors of cognitive dysfunction in schizophrenia, Psychiatry Research 267, 249-255.
 3. Karra N., Saleptsi E., Karatosidi C.S., Filippidou M., Roka K., Kattamis A. (2018). Neurocognitive sequelae of children treated for CNS tumors: Experience from the first systematic evaluation in Grecce. Neuro-Oncology 20 (Suppl_2) i67-i68.
 4. Roka K., Filippidou M., Georgoulis G., Themistokleous M., Karra N., Saleptsi E., Karatosidi C.S., Stefanaki K., Pons R., Kattamis A. (2018). Profile of low grade gliomas (LGGs) in greek patients. Neuro-Oncology 20 (Suppl_2) i115-i115.
 5. Karatosidi, C.S., Saleptsi, E., Varotsi, A., Dimos, O., Karra, N., Kattami, C., Papageorgiou, S.G. (2018). Successful outcomes in severe traumatic brain injury after neuropsychological rehabilitation: a case study. Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health, Volume 1, Supplement 3, p 5.

This will close in 0 seconds

 1. Καρατοσίδη Βάλια, (2022). Η θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης στις Αγχώδεις Διαταραχές. Η Πύλη της Ψυχολογίας. https://www.psychology.gr/gnosiaki-psychotherapeia/7010-i-therapeia-apodoxis-kai-desmefsis-stis-agxodeis-diataraxes.html
 2. Καρατοσίδη Βάλια, (2022). Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία στη Διαταραχή Γενικευμένου Άγχους. Η Πύλη της Ψυχολογίας https://www.psychology.gr/gnosiaki-psychotherapeia/7051-i-gnosiaki-psyxotherapeia-sti-diataraxi-genikevmenou-agxous.html
 3. Συμμετοχή στο Άρθρο: Εάν αλλάζατε την ψυχοθεραπευτική σας προσέγγιση, ποια θα επιλέγατε και γιατί; Η Πύλη της Ψυχολογίας (2023) https://www.psychology.gr/sto-ntivani/7147-poia-psychjotherapeftiki-proseggisi-tha-epilegate.html
 4. Συμμετοχή στο Άρθρο: 11 Ψυχοθεραπευτές μιλούν για την ατμόσφαιρα της πρώτης συνεδρίας στην ψυχοθεραπεία. Η Πύλη της Ψυχολογίας (2023) https://www.psychology.gr/sto-ntivani/7148-i-atmosfaira-tis-protis-synedrias-stin-psyxotherapeia.html
 5. Καρατοσίδη Βάλια, (2023). Η Ενσυνειδητότητα (Mindfulness) στις αγχώδεις διαταραχές. Η Πύλη της Ψυχολογίας https://www.psychology.gr/aghos-stress/7156-i-ensyneiditotita-mindfulness-stis-agxodeis-diataraxes.html
 6. Λέκκου Αλεξάνδρα & Καρατοσίδη Βάλια (2023). Ψυχική Υγεία και Ευημερία, Publi, Workforce, Boussias Communications.

This will close in 0 seconds

  1. KaratosidiS., Stefanatou P., Kattoulas E., Stefanis N., Smyrnis N., What Happens During Adolescence? Premorbid Signs of Developing Schizophrenia, International Congress of the World Federation for Mental Health & the Hellenic Psychiatric Association, Living with Schizophrenia, 9-11/10/2014, Athens, Greece.
  2. KaratosidiS., Stefanatou P., Kattoulas E., Stefanis N., Smyrnis N.Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εφηβείας; Προνοσηροί δείκτες ανάπτυξης της σχιζοφρένειας. World Psychiatric Association Thematic Conference on Intersectional Collaboration, 30/10-02/11/2014, Athens, Greece.
  3. KaratosidiS., Stefanatou P., Kattoulas E., Smyrnis N., Cognitive functions and premorbid adjustment in schizophrenia, 4th East European Psychiatric Congress & 3rd Preventive Psychiatry International Congress, November 2015, Athens. Greece
  4. Stefanatou P., Karatosidi C.S., Kattoulas E., Stefanis N., Smyrnis N., The relationship between premorbid adjustment and cognitive dysfunction in schizophrenia, 24th European Congress of Psychiatry / European Psychiatry 33S (2016) S72–S115, March 2016, Madrid, Spain.
  5. Karatosidi C.S., How can Cognitive Tasks affect Behaviour and Mood, 4th East European Psychiatric Congress & 3rd Preventive Psychiatry International Congress, November 2015, Athens. Greece.
  6. Καρρά Ν., Καρατοσίδη Χ., Σαλεπτσή Ε., Φιλλιπίδου Μ., Ρόκα Κ., Καττάμης Α., Το Νευροψυχολογικό προφίλ νηπίων και παιδιών με όγκο ΚΝΣ: Ερευνητικά δεδομένα και πρώτα αποτελέσματα σε ελληνικό δείγμα, 1η Διημερίδα Αναπτυξιακής Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Νοέμβριος 2016, Αθήνα.
  7. Saleptsi E., Varotsi A., Dellatolas G., Dimos O., Karra N., Karatosidi C.S., Kattami C. Effectiveness of a holistic day treatment rehabilitation programme for patients with acquired brain injury in the chronic phase in Greece, European Congress of NeuroRehabilitation 2017, 25-28 October 2017, Lausanne, Switzerland.
  8. Dimos, O., Karatosidi, C.S., Saleptsi, E., Varotsi, A., Karra, N., Kattami, C. Cognitive retraining as a psychotherapeutic tool and vice verca: a case study. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, 27-29 Απριλίου 2018, Αθήνα.
  9. Karatosidi, C.S., Saleptsi, E., Varotsi, A., Dimos, O., Karra, N., Kattami, C., Papageorgiou, S.G. Successful outcomes in severe traumatic brain injury after neuropsychological rehabilitation: a case study. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, 27-29 Απριλίου 2018, Αθήνα.
  10. Saleptsi E., Varotsi A., Dellatolas G., Dimos O., Karra N., Karatosidi C.S., Kattami C. Effectiveness of a holistic day treatment rehabilitation programme for patients with acquired brain injury in the chronic phase in Greece. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, 27-29 Απριλίου 2018, Αθήνα.
  11. Varotsi, A., Saleptsi, E., Dimos, O., Karra, N., Karatosidi, C.S., Kattami, C., Papageorgiou, S.G. A case of severe traumatic brain injury with poor initial MRI prognosis: What can we expect from intensive cognitive rehabilitation? 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, 27-29 Απριλίου 2018, Αθήνα.
  12. Karra, N., Dimos, O., Saleptsi, E., Varotsi, A., Karatosidi, C.S., Tourkantoni, N., Kattami, C. Issues affecting the neuropsychological intervention formulation: a pediatric case study. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, 27-29 Απριλίου 2018, Αθήνα.
  13. Stefanatou, P., Karatosidi, C.S., Tsompanaki, E., Kattoulas, E., Tsaltas, E., Stefanis, N.C., Smyrnis, N. The predictive value of promorbid adjustment regarding cognitive dysfunction in schizophrenia. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, 27-29 Απριλίου 2018, Αθήνα.
  14. Καρρά, Ν., Καρατοσίδη, Χ., Σαλεπτσή, Ε., Βαρότση, Α., Δήμος, Ο., Καττάμη, Χ., Φιλλιπίδου, Μ., Ρόκα Κ., Καττάμης, Α. Νευρογνωσιακά ελλείμματα σε παιδιά και εφήβους με όγκους ΚΝΣ: αποτελέσματα συστηματικής εκτίμησης. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Αιματολογίας –Ογκολογίας, 4-6 Μαίου 2018, Αθήνα.
  15. Καρατοσίδη Β. Η Νευροψυχολογική Εκτίμηση στα πλαίσια της Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης: Συμπεράσματα και Περιορισμοί. Προσκεκλημένη Ομιλία: Ημερίδα Εγκεφαλικών Βλαβών: H Oλιστική Νευροψυχολογική προσέγγιση, Ελεπάπ Θεσσαλονίκης, 2 Απριλίου 2019.
  16. Καρατοσίδη Β. Η Νευροψυχολογική Εκτίμηση στα πλαίσια της Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης: Συμπεράσματα και Περιορισμοί. Προσκεκλημένη Ομιλία: Ημερίδα Εγκεφαλικών Βλαβών: H Oλιστική Νευροψυχολογική προσέγγιση, Ελεπάπ Ιωαννίνων, 4 Απριλίου 2019.
  17. Karatosidi, C.S., Saleptsi, E., Varotsi, A., Dimos, O., Karra, N., Kattami, C., Papageorgiou, S.G. Successful outcomes in severe traumatic brain injury after neuropsychological rehabilitation: a case study. 30ο Συνέδριο Νευρολογίας, Χαλκιδική, 16-19 Μαίου 2019.
  18. Varotsi, A., Saleptsi, E., Dimos, O., Karra, N., Karatosidi, C.S., Kattami, C., Papageorgiou, S.G. A case of severe traumatic brain injury with poor initial MRI prognosis: What can we expect from intensive cognitive rehabilitation? 30ο Συνέδριο Νευρολογίας, Χαλκιδική, 16-19 Μαίου 2019.
  19. Καρατοσίδη, Χ.Σ., Δασκαλοπούλου, Ε. Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία στην ινομυαλγία: μελέτη περίπτωσης, Στρογγυλή τράπεζα: Γνωσιακές Συμπεριφορικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με ρευματικά νοσήματα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη 11-13 Οκτωβρίου 2019.
  20. Σαλεπτσή Ε., Βαρότση Α., Δήμος Ο., Καρρά Ν., Καρατοσίδη Χ., Καττάμη Χ., Παπαγεωργίου Σ. Μελέτη Περίπτωσης με μετα-υποξική εγκεφαλοπάθεια: Αντιστάθμιση σοβαρών μνημονικών ελλειμμάτων. 31ο Πανελλήνιο Νευρολογικό e-Congress, 3-6 Σεπτεμβρίου 2020.
  21. Βαρότση Α., Σαλεπτσή Ε., Δήμος Ο., Καρρά Ν., Καρατοσίδη Χ., Καττάμη Χ., Παπαγεωργίου Σ. Μελέτη περίπτωσης με απάθεια επί εδάφους αγγειακής δυσπλασίας: Συστηματική Νευροψυχολογική Παρέμβαση. 31ο Πανελλήνιο Νευρολογικό e-Congress, 3-6 Σεπτεμβρίου 2020.
  22. Σαλεπτσή Ε., Βαρότση Α., Καραγεωργίου Κ., Δήμος Ο., Καρρά Ν.,

  Καρατοσίδη Χ., Καττάμη Χ. First- Episode psychosis as the initial presentation of Multiple Sclerosis: What can we expect from holistic neyropsychological rehabilitation? 31ο Πανελλήνιο Νευρολογικό e-Congress, 3-6 Σεπτεμβρίου 2020.

  1. Δήμος Ο., Σαλεπτσή Ε., Βαρότση Α., Καρρά Ν., Καρατοσίδη Χ., Καττάμη Χ. Η Νευροψυχολογική αξιολόγηση στην Πολλαπλή Σκλήρυνση. 31ο Πανελλήνιο Νευρολογικό e-Congress, 3-6 Σεπτεμβρίου 2020.
  2. Καρατοσίδη Χ., Σαλεπτσή Ε., Δήμος Ο., Βαρότση Α., Καρρά Ν., Καττάμη Χ.,Καραγεωργίου Κ. Προοπτικές και Περιορισμοί Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης στην Πολλαπλή Σκλήρυνση: Μελέτη Περίπτωσης. 31ο Πανελλήνιο Νευρολογικό e-Congress, 3-6 Σεπτεμβρίου 2020.
  3. Daskalopoulou, E., Chra, E., Karatosidi, V. The efficacy of cognitive behavioural therapy in Fibromylgia- Review and description of a case study. 50th EABCT Congress, 2-5 September 2020.
  4. Τοποθέτηση με τίτλο: Οι ανθρώπινες σχέσεις στην ψηφιακή εποχή: μία νευροψυχολογική προσέγγιση, στο Webinar με τίτλο: Η εποχή του διαδικτύου και οι ανθρώπινες σχέσεις από την οπτική γωνία των ανθρωπιστικών επιστημών, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 22 Μαΐου 2021 https://www.youtube.com/watch?v=_3HkLN2mt34 (2:02:00)
  5. Karatosidi C.S., Iordanoglou D. The role of Executive Functions and Emotional Intelligence in Leadership: a Neuropsychological Perspective, 23th International Conference on Leadership and Management (Digital 24-25/05/2021) https://waset.org/leadership-and-management-conference-in-may-2021-in-barcelona
  6. Καρατοσίδη Χ.Σ. Ο ρόλος των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών στην αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά, 1οΔιεπιστημονικό Συνέδριο Φροντίζοντας τον Εγκέφαλο 26 & 27 Μαρτίου 2021 (online). https://www.e-vip.gr/wp-content/uploads/2021/01/1oDiepistimoniko-1.pdf.

  [Βραβεύτηκε ως μία από τις  5 καλύτερες εργασίες του Συνεδρίου]

  1. Προσκεκλημένη Ομιλήτρια στο 2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Εγκέφαλος και Νους, 17-18 Δεκεμβρίου 2021, με τίτλο Νοητικές λειτουργίες και ηγεσία: Ευρήματα από την οργανωσιακή νευροεπιστήμη https://www.collegegp.gr/congresses/2%ce%bf-diepistimoniko-sinedrio-egkefalos/
  2. Chrysovalanto Sofia Karatosidi, Odysseas Dimos, Evangelia Saleptsi, Aikaterini Varotsi, Natalia Karra, Christalena Kattami. Cognitive Rehabilitation in Multiple Sclerosis: a case study, European Congress of Neurorehabilitation, 8-11/12/2021.
  3. Evangelia Saleptsi, Aikaterini Varotsi, Odysseas Dimos, Natalia Karra, Chrysovalanto Sofia Karatosidi, Christalena Kattami, Michael Ioakeimidis, Triantafyllos Ntoskas. Case report of a 34-years-old patient with young-onset dementia: What should be the target of intensive cognitive rehabilitation? European Congress of Neurorehabilitation, 8-11/12/2021.
  4. Odysseas Dimos, Evangelia Saleptsi, Chrysovalanto Sofia Karatosidi, Aikaterini Varotsi, Natalia Karra, Christalena Kattami. The scientific basis of neuro-rehabilitation"s methodology. European Congress of Neurorehabilitation, 8-11/12/2021.
  5. Aikaterini Varotsi, Evangelia Saleptsi, Odysseas Dimos, Natalia Karra, Chrysovalanto-Sofia Karatosidi, Christalena Kattami. Systematic neuropsychological rehabilitation and return to work after stroke: presentation of two cases. European Congress of Neurorehabilitation, 8-11/12/2021.
  6. Χ.Σ. Καρατοσίδη, Δ. Ιορδάνογλου. Ψυχρές και θερμές επιτελικές λειτουργίες και αποτελεσματική ηγεσία: μια νευροψυχολογική προσέγγιση, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, 5-9 Οκτωβρίου 2022, Αθήνα.
  7. Χ.Σ. Καρατοσίδη, Δ. Ιορδάνογλου. Η επίδραση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, της προσωπικότητας και της γενικής νοητικής ικανότητας στην αποτελεσματικότητα φοιτητών ελληνικών πανεπιστημίων, 18ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, 5-9 Οκτωβρίου 2022, Αθήνα.

This will close in 0 seconds